Sõidupäevik

Sõidupäevik 2020 uuendused leiad siit:

www.carcops.ee/gps-soidupaevik

Sõidupäevik säästab maksudelt 257€/kuus

1. septembril 2014 jõustusid tulumaksuseaduses kaks olulist muudatust seoses isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamisega. Esiteks kadus võimalus maksta töötajale ning juhatuse ja nõukogu liikmetele isikliku auto kasutamise eest hüvitist ilma sõitude kohta arvestust pidamata (sõidupäevik). Teise olulise muudatusena suurendati Kaubanduskoja ettepanekul hüvitise maksuvaba piirmäära 256 eurolt 335 euroni kuus, kirjutab koja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja kt Marko Udras.

Seni oli tööandjal võimalik isikliku sõiduautoga (ei ole tööandja omandis ega valduses) tehtud töösõite hüvitada töötajale tulu- ja sotsiaalmaksuvabalt kahel viisil. Kui töösõitude kohta peeti arvestust asjakohase Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras ehk lihtsustatult öeldes peeti sõidupäevikut, võis maksuvabalt hüvitist maksta kuni 0,3 eurot töösõidu ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kuus. Kui nõuetekohast arvestust ei peetud, oli lubatud maksta hüvitist maksuvabalt 64 eurot kuus ühe töötaja ja ühe sõiduauto kohta.

Lühidalt kokkuvõttes, kui oled ettevõtja ja pead töötajale maksma 335 eurot autohüvitist isikliku auto kasutamisel töösõitudeks, siis selle pealt peab tasuma ka maksud 257 eurot. Kasutades sõidupäeviku lahendust 9.90€/kuus on võit maksudelt märkimisväärne 257 eurot ühe auto kohta. Lihtne arvutus näitab, et sõidupäevik on 25 korda soodsam, kui tasuda autohüvitise pealt makse. Maksuvaba hüvitise maksmise aluseks on aga sõidupäeviku olemasolu.

Tee tellimus juba täna või võta meiega ühendust info@gpsvalve.ee / tel. 55 900 656 ja küsi personaalset pakkumist oma ettevõttele. Vaata ka teisi GPS Valve võimalusi.

64-eurone sõiduauto hüvitis kaob

Alates 1. septembrist 2014 kadus võimalus maksta töötajale ning juhatuse ja nõukogu liikmetele isikliku auto töösõitudeks kasutamise eest hüvitist ilma sõitude kohta arvestust pidamata. Seega tuleb isikliku auto kasutamise maksuvabaks hüvitamiseks igal juhul pidada arvestust tööalaste sõitude kohta.

Kaubanduskoja hinnangul suurendab 64-eurose hüvitise kaotamine halduskoormust eelkõige nendes ettevõtetes, kus töötaja kasutab isiklikku autot töösõitudeks suhteliselt vähe ning kus sõitude üle arvestuse pidamine ei ole seetõttu otstarbekas. Seetõttu tehti ka Riigikogule ettepanek jätta alles võimalus maksta kuni 64-eurost hüvitist ilma sõidupäevikut pidamata, kuid seda ettepanekut ei võetud arvesse.

Rahandusministeerium põhjendab muudatuse tegemist järgmiselt: „Praktikas kasutatakse 64-eurost hüvitist sageli maksuvaba palgalisana ja maksuvabastus ilma tegelikku auto kasutust tõendamata ei ole põhjendatud. Ministeeriumi hinnangul on muudatusega kaasnev halduskoormuse kasv õigustatud maksuvabastuse sihipärase kasutamise tagamiseks. Lisaks on eelnõu seletuskirjas välja toodud, et kui arvestuslikku hüvitist makstakse üksikute töösõitude kulude katmiseks, ei ole lisanduv koormus ülemäära suur.

Seletuskirjas on märgitud, et sõidupäeviku pidamise reeglid on väga lihtsad – arvestusele ei ole ette nähtud konkreetset vormi ja sisuliselt tähendab see vaid sõidu kuupäeva, eesmärgi ja läbitud kilomeetrite ülesmärkimist (lisaks töötaja nimele ja sõiduki numbrimärgile).

Kaubanduskoja ettepanek: hüvitise maksuvaba piirmäär 335 eurot kuus

Kui isikliku auto kasutamisel töösõitudeks peetakse sõidupäevikut, võis tööandja seni maksta maksuvabalt hüvitist kuni 0,3 eurot töösõidu ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kuus. Selline piirmäär püsis muutumatuna alates 2009. aastast.

Algselt soovis Rahandusministeerium piirmäära suurendada 300 euroni kuus, kuid Kaubanduskoja hinnangul ei oleks selline tõus olnud piisavalt suur elukalliduse tõusu arvestades. Kaubanduskoja ettepanekul tõsteti alates 1. septembrist isikliku sõiduauto hüvitise maksuvabastuse piirmäär 256 eurolt 335 euroni kuus.

Endiselt jäi aga kehtima põhimõte, et ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on 0,30 eurot kilomeetri kohta. Seega on tööandjal nüüd lubatud maksta töötajale isikliku auto töösõitudeks kasutamise eest maksuvabalt hüvitist üle 1100 töösõidu kilomeetri eest. Seni võis töötajale hüvitist maksta ca. 850 töösõidu kilomeetri eest.

GPS Valve sõidupäevik…

…pakub täiesti automaatset sõidupäeviku täitmise lahendust. Paigaldatud GPS seade salvestab kõik sõidud ja koostab automaatselt sõidupäeviku Teie eest. Proovi juba täna, sest esimesed 30 päeva on teenus Teile TASUTA.

Lühidalt kokkuvõttes, kui oled ettevõtja ja pead töötajale maksma 335 eurot autohüvitist isikliku auto kasutamisel töösõitudeks, siis selle pealt peab tasuma ka maksud 257 eurot. Kasutades sõidupäeviku lahendust 9.90€/kuus on võit maksudelt märkimisväärne 257 eurot ühe auto kohta.

Sõidupäevikut pidada on 25 korda soodsam, kui tasuda autohüvitise pealt makse. Maksuvaba hüvitise maksmise aluseks on aga sõidupäevik.

Miks valida GPS Valve?

1. Esimesed 30 päeva alati tasuta;

2. TASUTA GPS seadmed;

3. GPS seadmetel eluaegne garantii;

4. Madal kuutasu 9.90€ sisaldab GPS seadet, SIM kaarti ja internetis jälgimist;

5. Ükski teine ettevõte ei paku Teile nii soodsat roamingu teenust välisriikides;

6. Tasuta mobiilne ÄPP

7. Erilahendused kliendi soovil töölise, kauba, sõiduki või mobiiltelefoni jälgimiseks

8. Puudub siduv leping. Ära sõlmi siduvat lepingut 3-12 kuuks! Lase meil teenida Teie ettevõtet igakuiselt.

Võta meiega ühendust juba täna info@gpsvalve.ee või helista 55 900 656 ja küsi personaalset pakkumist oma ettevõttele.

 

Pane sõidupäeviku seadusemuudatus enda ettevõtte heaks tööle!