Tallinna Vesi – GPS seadmed reovee masinatel.

Tallinna Vesi – GPS seadmed reovee masinatel.

Tallinna vesi GPS purgimine

Uue aasta 1. jaanuarist jääb Tallinnasse senise kuue purgimiskoha asemel alles vaid kaks. Seoses sellega soovis Tallinna Vesi, et kõikide lepingupartnerite reovee masinad varustatakse GPS seadmetega.  AS Tallinna Vesi teavitas muudatustest kõiki lepingupartnereid, kes purgimisteenust osutavad. Purgimiskohad ehk kohad, kus saab reovett ja fekaale kanalisatsiooni lasta.

Tallinna Vee soov oli täpselt näha milline lepingupartner kasutab purgimiskohti ja mitu korda kuus, kuna pidevalt olid vaidlused teenuse kasutamise ja kordade osas. Täna on allhankijad varustatud GPS seadmetega ning Tallinna Veele tehtud purgimiskohtade raport.

Raportis on täpselt näha, milline lepingupartner käis purgimas, kus kohas, mis kell, kui kaua ja mitu korda purgimiskohta külastati.

Tallinna vesi GPS reovee fekaali äravedu

Üks tõlgendus tekkinud olukorrale on Tallinna Vee otsus luua purgimiskohtades kord majja. ASi Tallinna Vesi tootmisdirektor Aleksandr Timofejev sõnul oli oluliseks põhjuseks, miks oli vaja teha muudatusi solgi käsitlemisel, kaebused, mis tulid nii ettevõttele, keskkonnaametile kui ka keskkonnainspektsioonile. “Teenuse osutamine ei toimu vastavalt nõuetele. Avatuks jäänud purgimiskohad on tehniliselt sobivaimad ning asuvad kõige kaugemal eluhoonetest, sotsiaalasutustest ja terviseradadest. Need asukohad on valitud ka nendele piirkondadele, kus on enim kliente, kes ei ole täna ühendatud ühiskanalisatsiooniga,“ ütles Timofejev. Aastaid polnud purgimiskohtadel lugejaid, regulatsioone, kaameraid ega lepingupartneritel GPS seadmeid.

ASi Tallinna Vesi tootmisdirektor Aleksandr Timofejev

AS Tallinna Vesi ei ole määratud vee-ettevõtteks kogu Harjumaa piirkonnas. Seega on meie kohustuseks võtta vastu Tallinna ning osaliselt seda ümbritsevate piirkondade reovesi. Küll on tõsiseks murekohaks see, et juba praegu on nii suur mõju elanikele, mistõttu on hästi oluline leida konstruktiivne lahendus. Tarbija jaoks on kujunenud probleemiks hinnatõus, mis on aga suuresti tingitud ka teenusepakkuja sõidust edasi-tagasi. Samas on ilmselgelt ebamõistlik näiteks Laulasmaalt või Maardustki reovett Tallinnasse vedada, kui selleks on tegelikult olemas lähemal asuv alternatiiv.

Täna on kindlasti vedajaile “murekohaks” eelkõige karmistunud järelevalve. Seda teemat arutame edasi Eesti Vee-ettevõtete Liiduga, kaasates ka teised Harjumaa vee-ettevõtted, leidmaks mõistlikku lahendust. Meie jaoks on olulisim, et reovesi jõuaks puhastusse ning et ka tarbija saaks olla kindel, et “kaup” jõuab selleks ettenähtud kohta.

Hinnanguliselt on kogu Harjumaa fekaali kuumaht vähemalt 100 000m3. Igakuiselt tuleb solki suurtes kogustes ära viia Tallinna külje alt – näiteks Laagrist ja Jürist.

Küsige kindlasti ka personaalset pakkumist oma ettevõttele telefonil 55 900 656, info@gpsvalve.ee või kasutage 30 päevast TASUTA teenuse prooviperioodi ja näete kui mugavaks muutub Teie masinapargi haldamine.

Jaga seda postitust

Kommentaarid (0)

Kirjuta kommentaar