Pukseerimise alarm

Lisaks tavalisele võimalusele määrata ära piirkond, näiteks Eesti Vabariik, millest väljudes teavitatakse masina omanikku SMS ja e-maili teel on lisandunud ka automaatne Geo-tara lahendus.

Automaatne Geo-tara tekitab 60 sekundit peale auto süüte välja lülitamist ümber auto 100m raadiusega kaitse ala. Kui auto väljub sellest alast ilma süüdet sisse lülitamata, näiteks sõiduki teisaldamine või vargus, siis antakse omanikule sellest koheselt teada SMS teel.

Iga kord kui masina pargite aktiveerub Geo-tara automaatselt. Kui aga masina süüte sisse lülitate siis Geo-tara kustub automaatselt. Nii kaitseb GPS seade Teie sõidukit igakordsel parkimisel.  SMS annab koheselt teada, kui Teie pargitud autot teisaldatakse näiteks valesti parkimise korral.

geo tara2

Tekkis küsimusi või soovid lisainfot?

Nimi

Email

Telefon

Sõnum